Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

September 05 2017

Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
0413 3a68 390
Reposted fromcocomove cocomove viaimchuckbasss imchuckbasss
2459 c2c3 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaimchuckbasss imchuckbasss
7077 9f09 390
Reposted fromhaszek haszek viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
3387 ce86 390
Reposted fromMiziou Miziou viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
Nie zawaham się złamać wszelkich reguł, rozgromić dumę czy zniszczyć każdy kamień. W tej walce unieszkodliwię wszelkie “ale”, znokautuje jakikolwiek zły powód. Zmiażdżę  smoka czy wyburzę wiatraki. Zwyciężę nad słabościami, powalę na łopatki uprzedzenia i przebiegnę cały świat. W walce o Ciebie wygram ze wszystkim, ale jeśli mam walczyć z Tobą to wygrałeś walkowerem.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaimchuckbasss imchuckbasss
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
0854 38c1 390
Reposted fromseverine severine viasurpriseme surpriseme
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
— pogromcazelkow.soup.
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
6578 e4b7 390
Reposted fromPoranny Poranny vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl