Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
— pogromcazelkow.soup.
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
6578 e4b7 390
Reposted fromPoranny Poranny vialexxie lexxie
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaavooid avooid
9016 a3be 390
Reposted fromoblivions oblivions viabzdura bzdura
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

March 07 2015

2947 3b2e 390
Reposted frombirke birke viamefir mefir
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viamefir mefir
4491 e0d8 390
Reposted fromleftnipple leftnipple viaSundaySmile SundaySmile
6450 aec2 390
Reposted fromkjuik kjuik vianicdostracenia nicdostracenia
5516 037f 390
Reposted fromdoope doope vianicdostracenia nicdostracenia
Reposted fromteijakool teijakool vianicdostracenia nicdostracenia
4223 77b8 390
Reposted frombabalikessoup babalikessoup viaawaken awaken
S: - Ał! Coś ty! A to za co?!
R: - Nie ma znaczenia, to już przeszłość!
S: - Ale boli nadal...
R: - O tak, przeszłość często boli. Można od niej uciekać, lub też... wyciągnąć z niej jakieś wnioski.
— Król lew
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianatalkaaaa natalkaaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl