Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

2706 b146 390
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
0400 60b6 390
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9795 9497 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

September 07 2017

September 05 2017

Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
0413 3a68 390
Reposted fromcocomove cocomove viaimchuckbasss imchuckbasss
2459 c2c3 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaimchuckbasss imchuckbasss
7077 9f09 390
Reposted fromhaszek haszek viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
3387 ce86 390
Reposted fromMiziou Miziou viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
Nie zawaham się złamać wszelkich reguł, rozgromić dumę czy zniszczyć każdy kamień. W tej walce unieszkodliwię wszelkie “ale”, znokautuje jakikolwiek zły powód. Zmiażdżę  smoka czy wyburzę wiatraki. Zwyciężę nad słabościami, powalę na łopatki uprzedzenia i przebiegnę cały świat. W walce o Ciebie wygram ze wszystkim, ale jeśli mam walczyć z Tobą to wygrałeś walkowerem.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaimchuckbasss imchuckbasss
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
0854 38c1 390
Reposted fromseverine severine viasurpriseme surpriseme
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl